G. Clemente Cilos

idolong tapatSi G. Clemente Cilos, 40 ay miyembro ng Samahan ng mga Nagkakaisang Manininda sa Intramuros. Mayroon siyang maliit na tindahan kung saan kabilang sa kanyang mga paninda ay ang mga dyaryo. Ayon kay Cilos, kabilang sa pagiging Tapat ay ang pagpapahayag ng katotohanan kung ano ang nangyayari sa bansa kung kaya nagpasya siya na tumulong sa pamamagitan ng paglalako ng dyaryong TAPAT, Tapat sa Balita, Tapat sa Buhay. Naniniwala rin siyang ang dyaryong ito ay isang alternatibong pahayagan na dapat tangkilikin rin ng mga mamamayang may pakialam sa lipunan (YO/TapatNews)

You May Also Like