Dos and Don’ts ng eleksyon

Para maging handang handa sa halalan, tandaan ang ilang mahahalagang bagay bago pumunta sa mga polling places.

election

Ayon sa isang video na ipinalabas Commission on Elections, huwag kalimutan ang sumusunod:

  • magdala ng valid ID at hindi sertipiko mula sa barangay at cedula
  • bibigyan ang bawat botante ng opisyal na balota, isang marker, at secrecy folder
  • gamitin ang secrecy folder habang bumoboto
  • dapat markahan nang maayos ang hugis-itlog na may kaukulang pangalan ng 12 na kandidatong kanilang napili at isang party-list group
  • mawawalan ng bisa ang boto para sa posisyon kapag ito ay sumobra na
  • dapat ay walang ibang guhit o markang ilalagay sa balota
  • gamitin parin ang secrecy folder kapag dadalhin na ang balota sa PCOS machine
  • bawal magdala ng pagkain at inumin na maaring maipahid sa mga balota

Pinapayagang magdala ng cellphone ang mga botante, ngunit hindi sila pahihintulutang kumuha ng mga larawan o video ng balota at ng voting area. [Clarissol Reonal]

You May Also Like