Dalawang Italyanong marino, pinabalik sa India dahil sa kasong pagpaslang

ITALY—Para maiwasan ang diplomatikong ‘di pagkakaunawaan, sumang-ayon na ang gobyerno ng Italya na pabalikin sa India ang dalawa nilang marino matapos silang akusahan ng pagpatay sa dalawang mangingisda noong isang taon.

Nagbigay naman ng abiso ang opisina ng Prime Minister ng Italia na papabalikin sa India ang dalawang marino matapos makatanggap ng sulat ng katiyakan mula sa gobyerno ng India na bibigyan ng proteksyon ang karapatan ng dalawang marino.

Sang-ayon naman ang dalawang marino sa desisyon ng kanilang gobyerno.

You May Also Like