Daan-daang libong tutol sa same-sex ‘marriage’ sa France, nag-rally

PARIS, France — Nagtipon ang mahigit sa 100,000 katao sa Paris noong Mayo 26 upang ipahayag ang kanilang oposisyon sa same-sex “marriage” at para himukin si Pangulong Francois Hollande na magbitiw sa kanyang puwesto.

Hindi napigilan ang pagsabatas ng same-sex “marriage” sa bansa noong Abril, ngunit sunod-sunod ang mga protesta ng mga puwersang sumusuporta sa tradisyonal na kasal at pamilyasa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Ang France — isang bansang tradisyonal na Katoliko — ay sumunod sa 13 ibang bansa, kasama ang Canada, Denmark, Sweden at kamakailan lamang ang Uruguay at New Zealand, na nagpahintulot na maikasal ang mga taong pareho ang kasarian. Sa Estados Unidos, kinikilala ang same-sex “marriage” sa 12 estado.

You May Also Like