Bunga ng init ng panahon: bungang-araw!

Ayan na naman ang init ng panahon, at marahil lalo pang titindi ito dahil simula lang ng summer ngayon! Ano ang karaniwang dala ng tag-init? Bungang-araw, o prickly heat/heat rash, dahil sa karagdagang pagpapawis na nararanasan.

Ano ba ito?
Maliliit at pulang tuldok sa balat na madalas ay matatagpuan sa may liig, sa likod o sa tiyan. Kung sa tingin mo ay may bungang-araw ka, siguruhin munang ito’y hindi bulutong o kaya’y chicken pox. Kumunsulta sa duktor.

Ano ang sanhi nito?
Ang sobrang pagpapawis na siya namang pwedeng resulta ng matinding init ng panahon, pananamit (baka masyadong makapal ang tela o patong-patong ang kasuotan), o kahit na mataas na lagnat.

Paano ito maiiwasan?
Ang pinakamabisang paraan upang iwasan ang pagpapawis ay lumagay sa mga di mainit na lugar, paggamit ng bentilador o airconditioner, o pagbawas ng mga nakakapagod na aktibidades. Ang mga malamig na inumin o kaya’y sorbetes ay nakakapawi ng init kaya’t ito’y makakatulong rin. Ang bungang-araw ay lumalala dahil sa masikip na kasuotan kaya’t iwasang magsuot nito.

Ano ang lunas kung ikaw ay may bungang-araw?
Unang una, hugasan ng tubig at sabong banayad ang balat para tanggalin ang pawis. Matapos ay dahan-dahang punasan ng tuwalya at siguruhing tuyo na ang balat. Madalas ay nawawala ng kusa ang bungang-araw pagkalipas ng ilang araw basta’t hindi ito kinakamot. Maaaring lagyan ito ng gawgaw o kaya’y cornstarch powder para hindi agad pawisan at para na rin mabawasan ang pangangati. Huwag maglagay ng mga lotion, oil at pabango.

You May Also Like

  • I see a lot of interesting content on your website.
    You have to spend a lot of time writing,
    i know how to save you a lot of time, there is a tool
    that creates unique, google friendly articles in couple of minutes, just search in google – k2 unlimited content