Bakit tinatawag na pagpapaalala sa sakripisyo ni Kristo ang Banal na Eukaristiya?

Ang Eukaristiya ay isang pagpapaalala sa sakripisyo ni Kristo dahil muli nitong iginagawad sa kasalukuyan ang pagalay sa sakramento ng katangi-tanging sakripisyo ni Hesus sa krus. Sa Kanyang pagalay ng sarili na walang katulad, muling dumadaloy ang presensya ng Panginoong Hesukristo tuwing ginaganap ang Misa, at sa liturhiya ng Banal na Simbahan na siyang katawan.

You May Also Like