Bakit iisa lamang dapat ang Simbahan?

catechism photo

KUNG iisa lamang si Kristo, nararapat na iisa lamang ang Katawan ni Kristo, iisang Kasal kay Kristo.

Samakatuwid, iisa lamang ang Simbahan ni Hesu Kristo. Siya ang Ulo, ang Simbahan ang Katawan. Silang dalawa ay bumubuo sa “buong Kristo”, ayon kay San Agustin. Kung ang isang katawan ay maraming parte ngunit iisa, ganoon din naman ang iisang Simbahan na may mga bahaging partikular na simbahan o diyosesis.

Binuo ni Kristo ang Kanyang Simbahan, na bahagi ng Iglesya Katolika, bilang pundasyon ng mga apostoles. Ang pundasyong ito ay sumusuporta sa kanya hanggang sa ngayon. Ang pananampalataya ng mga apostoles ay ipinasa sa bawat henerasyon sa pangunguna ng santo papa, ang ministeryo ni San Pedro, “na siyang kabahagi ng kawanggawa”, ayon naman kay San Ignacio ng Antiyokya. Maging ang mga sakramento, na ipinagkatiwala ni Hesus sa samahang apostoliko, ay siyang patuloy na kumikilos sa naunang kapangyarihan.

[Mark Silva]

You May Also Like