Bakas ng Batas, PiliPinas

Rodel-TatonRodel A. Taton

Panahon na naman ng pagsuri sa mga taong halos ikalulupasay ang pagkakaluklok sa pwesto para kuno sa bayan. Dapat pag-isipan kung talaga nga bang public service or personal service lang ang inaatupag ng mga nanunungkulan at ngayon ay tumatakbo na naman sa malapit na halalan.

Kamakailan lang ay nag umpisa na ang pangangampanya para alukin at suyuin tayong mga mamamayan, na pakinggan natin sila at isusulat ang kanilang mga pangalan sa balota. Lahat na ng kailangang gawin nagawa na ng iba. Lahat ng pwedeng ipakitang kaya ang pakikisalamuha sa mamamayan, nasa pangkalawakan na. Matatamis at maaasim na mga pananalita narinig na din. Ang tanong – sila ba ang mga halimbawang nais nating himuking ng ating mga kabataan? Sila ay huwad at simpleng masamang halimbawa, ika nga hindi tama, para sa mga bata.

Marami sa mga namumuno sa atin ay matagal nang nagtataksil sa bayan sa kanilang pangdarambong sa kaban ng bayan at pagpapalago ng kanilang ari-arian habang nanunungkulan sa pansariling kapakanan.

Ang iba sa kanila nabubuhay sa pagkukunwari. Ang iba ay tapat mamuno. Tingnan natin ang plataporma, hindi lang salita. Hindi lang sa mga napapanood natin sa telebisyon or sa mga tarpaulin na nakapaskil sa illegal na sabitan. Ang sentro dapat ay ang mamamayan o mas kilalang si Juan De la Cruz, si Juan ang dapat nilang paglingkuran.

Ngayon ang panahon para busisiin ang mga plataporma ng mga kandidato, kilatisin ang kanilang pagkatao at pamumuhay. Dapat natin pagdiinan na ang bayang ito ay karapat dapat magkaroon ng mga matitinong mamumuno. Huwag tayo magpadala sa mga pangako at TAYO din ang mapapako.

Sa prosesong pulitikal na ito, makikita natin kung sino ang sumusunod sa batas at sino ang harapang yumuyurak sa mismong saligang batas at batas eleksyon. Wala ni isa sa mga tumatakbo ang may karapatang lapastanganin ang batas na siyang dapat umiiral sa bayang nawawalan na ng pag-asa. Ang kailangan natin ay ang mga mamumuno na may paggalang sa batas at may tunay na pagmamahal sa bayan. Iyan dapat ang prinsipyo ng panunungkulan para sa mamamayan.

Tayo ay gobyerno ng batas at hindi gobyerno ng tao. Tayo ay dapat sumunod sa ating mga pinuno at ang ating mga pinuno ay may responsibilidad na pangalagaan ang sambayanan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng ating Saligang Batas.

Sa ngayon, laganap na ang political advertisement at infomercials. Tayo ay saksi sa mga hindi sumusunod sa batas. Tayo ay biktima. Oras na para magsalita para sa ating mga sarili at para sa bayan , ang bayan na kailangan nating gisingin at pagyamanin. Umayos ka, Pilipinas.
*Rodel A. Taton is the Dean of the Graduate School of Law of San Sebastian College Recoletos-Manila. He is a practicing lawyer and teaches Law.

You May Also Like