Bagong sulong,bagong landas ng kababaihan

jenSale na naman sa SM. Hindi naman Pasko, at lilipas pa ang Semana Santa bago mag pre-summer sale. Subalit usapang madla ang Millennium Development Goals at tila lahat ng kandidatong pampulitiko – gayon na rin ang ating shopping malls – ay nagnanais makipagdiwang sa Buwan ng Kababaihan. Tamang panahon upang magbigay-saya sa mga hiyas ng bansa!
***
Hindi maipagkakaila na aktibo ang kababaihan sa Kongreso at puwestong pampulitiko. Sa katunayan, 21.4% ng ating lehislatura ay binubuo ng kababaihan, mas mataas sa global average na 18% na naitala noong 2009 ngunit malayo pa sa inaasam na 50% sa kalawakang mundo. Gayunpaman, namasdan ng pangkaraniwang kabataan na “benchwarmers” lamang ang karamihan sa kanila… May katotohanan ba ito? Ang mas positibong panukala at aksyon mula sa mga dilag natin sa gobyerno ang patuloy pa ring idiniraing ng mga feministang Filipina…
***
Madaling sabihin, madaling paniwalaan na api sa bansa ang ating mga kababaihan. Suriin natin ang ilang dato: ayon sa Newsweek 2011, kinikilala ang bansang Filipinas bilang “pinakamagandang lugar sa Asya para sa mga kababaihan.” Sinabi rin ng MDG Report na pantay-pantay ang pagkakataon ng mga kalalakihan at kababaihan sa pagkamit ng edukasyon sa mababa at mataas na antas: nakapag-aaral, nakapagmamay-ari, at nakapagtataguyod ng suliraning pampamilya at panlipunan ang kababaihang Pinay. Higit pa – mas nakararami ang kabataang babae sa lalaki ang nakapagtatapos sa pamantasan. Masdan mo nga naman sila – may dangal at karapatan na iginigalang ng karamihan. Ngunit bakit patuloy ang sigaw ng aktibistang feminista, paulit-ulit ang hinaing at hinagpis: “Dukha at kahirapan ay nakaukit sa mukha ng kababaihan”?
***
“Parang bagyo” ang kasabihan. Minsan mainit, minsan malamig; kamakaila’y mabigat ang patak ng ulan na para bagang Hunyo, hindi Marso. Ganyan rin ang kababaihan. Ganap na hindi mauunawaan ang pangkalahatang pagkatao kung estadistika lamang ang pag-uusapan. Malawak ang puso, matarik ang kaisipan, at malalim ang kabutihan ng ulirang Pinay. Malaking bagay ang akses sa kalusugan at karunungan na siyang ipinaglaban sa Kongreso kamakailan – salamat! Malaki ngunit di sapat ang MDG kung hindi nito bibigyang pansin ang kalidad moral na pangkabuhayan. Hindi tapat ang suliraning nilulutas ng mga dayuhan at United Nations para sa progresong pambansa. Nasaan ang pag-asa? Sa bawat isa. Kung nais mo ng mundong dalisay na gumagalang sa dangal at talento ng kababaihan, mangyaring tumakbo ka rin sa pagtingala ng kalidad moral ng bansa.
***
Isang angkop at pinagmumulang batayan ang uri ng pagturing natin sa bawat kababaihang kilala sa buhay. Nariyan si ate, kapatid, bunso, lola, pinsan, kasam-bahay at kapit-bahay. Nariyan ang kamag-aral, tindera, labandera, promo girl. Higit sa lahat, nariyan ang mahal nating ina, ilaw ng tahanan. Paano mo naipamamalas ang paggalang at pagmamahal sa kanila? Naglilingkod sila sa buhay na hindi naghihintay ng kabayaran – pinasasalamatan mo ba sila? Nginingitian, binabati, binibigyan ng kabuluhan? Nakikiisa sa dalamhati, tinutulungan sa kanilang pag-durusa at kulang sa pag-unawa? Ang munting mundo ng bawat isa ay pulos may kababaihan. Tamang panahon ngayon ang magbigay-saya sa ilaw ng sariling tahanan, sa mga kababaihan ng sariling kapaligiran.
***
Sa inang nagmamahal, bawat dukha ay dakila. Iyan ang makapag-aangat ng kalidad moral na pangkabuhayan: batayan ang ulirang ina sa paggalang sa sangkatauhan.

You May Also Like

  • Prima Laraya

    Right on. Feminism is not just about physical access to health, employment, education, etc. but treating ladies as ladies. But women have to be deserving of such.