Anong tatlong ugali ang nakukuha ng isang mananampalataya sa Diyos?

Ang pananampalatay sa Diyos ang umuudyok sa atin upang sumampalataya sa Kanya bilang ating pinagmulan, patutunguhan at wala na tayong ibang nanaisin o pipiliin kung hindi ang Diyos lamang.

Ang isang mananampalataya sa Diyos ay:
1. Umaasa sa Diyos lamang
2. Wala nang pipiliin pa bukod sa Diyos
3. Wala nang ipagpapalit pa sa nag-iisang tunay na Diyos.

You May Also Like