Ano ang ikapitong utos ng Diyos?

“Huwag kang magnanakaw”

Ang ikapitong utos ay naglalayong ipagbawal ang pagnanakaw o ang pagsira sa pag-aari ng iba. Ito ay naguutos na makibagay ang mga tao na may hustisya sa isa’t isa habang kinikilala ang buhay at mga kagamitan na pinaghirapan ng iba. Para sa kapakanan ng lahat, nangangailangan ng respeto sa pangkalahatang pangangailangan at sa pagmamay-ari ng iba. Ang Kristiyano ay nararapat na umasa sa Diyos para sa kanyang mga pangangailangan at talikdan ang pagkakaroon ng interes sa pagmamay-ari ng kanyang kapwa.

You May Also Like