Ang ulirang ina

jenHindi maipagkakaila na aktibo ang kababaihan sa Kongreso at puwestong pampulitiko. Sa katunayan, 21.4% ng ating lehislatura ay binubuo ng kababaihan, mas mataas sa global average na 18% na naitala noong 2009 ngunit malayo pa sa inaasam na 50% sa kalawakang mundo. Gayunpaman, namasdan ng pangkaraniwang kabataan na “benchwarmers” lamang ang karamihan sa kanila… May katotohanan ba ito? Ang mas positibong panukala at aksyon mula sa mga dilag natin sa gobyerno ang patuloy pa ring ihinihiling ng mga feministang Filipina…

***
Madaling sabihin, madaling paniwalaan na api sa bansa ang ating mga kababaihan. Suriin natin ang ilang dato: ayon sa Newsweek 2011, kinikilala ang bansang Pilipinas bilang “pinakamagandang lugar sa Asya para sa mga kababaihan.” Sinabi rin ng MDG Report na pantay-pantay ang pagkakataon ng mga kalalakihan at kababaihan sa pagkamit ng edukasyon sa mababa at mataas na antas: nakapag-aaral, nakapagmamay-ari, at nakapagtataguyod ng suliraning pampamilya at panlipunan ang kababaihang Pinay. Higit pa – mas nakararami ang kabataang babae sa lalaki ang nakapagtatapos sa pamantasan. Masdan mo nga naman sila – may dangal at karapatan na iginagalang ng karamihan. Ngunit bakit patuloy ang sigaw ng aktibistang feminista, paulit-ulit ang hinaing at hinagpis: “Dukha at kahirapan ay nakaukit sa mukha ng kababaihan”?
***

“Parang bagyo” ang kasabihan. Minsan mainit, minsan malamig. Ganyan rin ang kababaihan. Ganap na hindi mauunawaan ang pangkalahatang pagkatao kung estadistika lamang ang pag-uusapan. Malawak ang puso, matarik ang kaisipan, at malalim ang kabutihan ng ulirang Pinay. Malaking bagay ang akses sa kalusugan at karunungan na siyang ipinaglaban sa Kongreso kamakailan – salamat! Malaki ngunit ‘di sapat ang MDG kung hindi nito bibigyang pansin ang kalidad moral na pangkabuhayan. Hindi tapat ang suliraning nilulutas ng mga dayuhan at United Nations para sa progresong pambansa. Nasaan ang pag-asa? Sa bawat isa. Kung nais mo ng mundong dalisay na gumagalang sa dangal at talento ng kababaihan, mangyaring tumakbo ka rin sa pagtingala ng kalidad moral ng bansa.

***

Isang angkop at pinagmumulang batayan ang uri ng pagturing natin sa bawat kababaihang kilala natin. Nariyan si ate, kapatid, bunso, lola, pinsan, kasambahay at kapitbahay. Nariyan ang kamag-aral, tindera, labandera, promo girl. Higit sa lahat, nariyan ang mahal nating ina, ilaw ng tahanan. Paano mo naipamamalas ang paggalang at pagmamahal sa kanila? Naglilingkod sila sa buhay na hindi naghihintay ng kabayaran – pinasasalamatan mo ba sila? Nginingitian, binabati, binibigyan ng kabuluhan? Nakikiisa sa dalamhati, tinutulungan sa kanilang pag-durusa at kulang sa pag-unawa? Ang munting mundo ng bawat isa ay pulos may kababaihan.
Sa inang nagmamahal, bawat dukha ay dakila. Iyan ang makapag-aangat ng kalidad moral na pangkabuhayan: batayan ang ulirang ina sa paggalang sa sangkatauhan.

You May Also Like