Ang pinakamagandang lugar para sa kababaihan

vol 2 no 4

 

Sa maniwala kayo’t sa hindi, ang Pilipinas ang tinaguriang, “Best place to be a woman in Asia” o ang lugar kung saan may pinakamaayos na kinalalagyan ang mga kababaihan sa Asya.

Ayon sa internasyonal na pahayagang Newsweek, ang Pilipinas ang ika-17 na pinakamagandang lugar sa buong mundo para sa isang babae, at ang kaisa-isang bansa sa Asya sa top 20 na listahan. Dinaig natin ang China, na nasa top 23 at ang Mongolia na ika-32 sa listahan.

Hindi kataka-taka na magwawagi ang bansa sa ganitong patimpalak dahil bago pa man iugnay ng Newsweek ang kagandahan ng pamumuhay ng mga kababaihan sa mga pamantayan tulad ng pagtrato sa ilalim ng batas; pulitikal na kapangyarihan; pakikilahok sa paghahanapbuhay; oportunidad para sa edukasyon at pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan, tila nakaugat na sa kulturang Pilipino ang pagpapahalaga sa mga kababaihan. Sa mga sinaunang lipunan sa Pilipinas, ang mga kababaihan, noon pa man, ay may mga karapatang magmay-ari ng lupa at ari-arian at mangalakal.

Ngunit sa ngayon, tila tumatandang paurong ang mga Pilipino, partikular ang administrasyong Aquino. Itatapon ba natin ang likas na karunungan ng ating lahi dahil sa pag-udyok ng maka-Kanlurang kaisipan tungkol sa tunay na karapatan ng kababaihan? Ang pinakahuling pamantayan ng Newsweek ay “ang pagtugon sa pangangailangang pangkalusugan” na siya namang tinugonan noong 2009 sa anyo ng Magna Carta of Women na nagbigay ng mandato para sa “Access to Information and Services Relating to Women’s Health” o paghatid ng kaukulang impormasyon at serbisyo na may kaugnayan sa kalusugan ng mga kababaihan. Kasama sa ika-13 na seksyon ang “Prevention and Management of Reproductive Tract Cancers like breast and cervical cancers, and other gynecological conditions and disorders” o pag-iwas at paggamot ng mga iba’t ibang kanser tulad ng kanser sa suso at kanser sa sipit-sipitan, at iba pang mga kondisyong ginekologiko.

Ang tanong, bakit ngayon pilit isinusulong ng pamahalaang Aquino ang Reproductive Health Law na siya namang nagtataguyod ng mga cancer-causing contraceptives? Sa isang panayam sa DZIQ, inamin ni dating kalihim ng Department of Health na si Esperanza Cabral na, oo, tumataas ang posibilidad na magkaroon ng breast cancer dahil sa oral contraceptives. Marahil, nang mapansin niya ang nakatatawang-nakaiiyak na kabalintunaang ito, kumabig naman ito at sinabing, “May mga masasamang epekto na kaakibat ang mga oral contraceptives, ngunit mas marami ang mabubuti.”

Sa ibang bansa tulad ng U.S. at Canada, may mga kompanya na gumagawa ng contraceptives na hinahabla sa korte ng libo-libong kababaihan dahil sa mga nabanggit na “masasamang epekto na kaakibat” na ito. Isa dito ang Bayer Pharmaceuticals na siyang humaharap sa mga kaso na isinampa ng humigit kumulang 10,000 na kababaihan sa U.S dahil sa Yaz at Yasmin birth control pills na nadiskubreng nagdudulot ng abnormal ng pamumuo ng dugo (blood clots) at atake sa utak (stroke). Marami-rami narin ang mga kaso ng mga babae sa U.S. na namatay dahil sa namuong dugo sa utak dahil sa pag-inom ng oral contraceptives. Ang isa, teenager. Ang isa naman, bagong kasal. Ang iba, nasa 20 taong gulang pa lamang.

Ngayong buwan ng kababaihan, kilatisin natin ang totoong pagpapahalaga sa kababaihan. Isa ba itong katutubong paniniwala at pagpapahalagang likas sa atin, o isang konseptong banyaga pilit pinapalunok sa atin na taliwas, hindi lamang sa matinong pag-iisip, kung hindi sa kulturang Pilipinong mapagmahal sa buhay?

You May Also Like