Ang Pagpapatupad ng Tunay na Pagbabago’t Reporma

Ni Dr. Delmar Topinio Taclibon

Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na nasadlak na sa dusa’t karukhaan dahil sa kabuktotan at pagaabuso ng mga nasa poder at kapangyarihan ay dapat gamitan ng isang radikal at makabuluhang PAGBABAGO. Ang Pilipinas sa pangkalahatang ay parang nakaDroga’t nakaOpyo sa lahat ng antas sa mamamayan man at sa kawanihan sa gobyerno. Nasanay na hindi nasasawata ang pagkagumon sa mala-opyong Kagahaman, Kapangyarihan, Karangyaan, Kapalalohan, Kasibaan sa marangya’t masaganang pamumuhay upang magumon sa kumunoy ng kasamaan tungo sa kapahamakan ng karamihan nating ordinaryong mga kababayan.

Ang mga dapat kumalasag at magtanggol sa taong bayan at api sa lipunang ating ginagalawan ay sila mismo ang lantarang nagaabuso’t pumamapatay sa pamamagitan ng pandarambong sa kaban na laan sana sa kanilang ikabubuti’t katiwasayan. Ang mga iban naman ay sila mismo ang kumakalinga sa mga buktot na nangangalakal ng Droga’t Opyo upang mapariwara ang ating mga kababayan sa kriminalidad at kasamaan. Halos tatlong (3) dekada na ang nakaraan, subalit mas nalululong tayo sa kumunoy ng Kahirapan, Katiwalian, Pangungutang sa mga Oligarkiyang mga Bangkero upang matustusan ang gagahamanan ng mga opisyales ng goberno kasama ang mga nasa matatas na antas.

13607014_10205089054944600_5881148135898987160_n

Kalimitan, ang mga dapat magpatupad ng batas ay sila mismo ang lumalabag. Tuwina, ang mga ordinaryong tao na kagaya ko ay dumudulog sa mga namamahala sa mga sangay ng gobyerno, subalit kalimitan ay walang tugon sa mga karaingan na dapat mabigyan man lang ng pansamantalang lunas. Karamihan sa ahensiya ng gobyerno, ay gumagawa ng Kurapsyong Pangpulutong o ika nga sa Ingles ay “Centralized Corruption.” Pagdumulog ka sa kuwerpo ng KAPULISAN o ano mang SANGAY ng mga serbisyo sibil ay wala kang mahihitang aruga’t tulong, bagkos mapapahamak ka pa dahil kalimitan ang iyong idinudulog na reklamo ay kasabwat pala sila.

 

Ang tanong, saan na tayo tutungo upang maproteksyonan ang ating mga pamilya’t kaanak? Halos lahat na nasa ating mga kapaligiran ay lango’t lulong sa ipinagbabawal na gamot. Ang mga nasa sangay naman ng gobyerno ay nakaDROGA din sa pagnanakaw sa Kaban ng Bayan. Ang Pilipinas ay Paurong sa lahat ng antas na mas lalong nalulunod tayo sa kumunoy ng Kahirapn at Kasamaan.

 

 

Ngayon nabigyan tayo ng pagkakataong magkaroon ng tunay na PAGBABAGO AT REPORMA na walang pagiimbot at boong katapatan ay dapat samantalahin nating Gapasin, Kalusin at Panagutin ang mga taong nagpabaya at umabuso sa kapangyarihan. Sa pakiwari ko’t pananaw, mahihirapan na tayong magkarron ng isang Pangulong tapat upang maahon tayo sa kahirapan at pagkalulong sa kasamaan sa lahat ng antas.

May kasabihan na “Mahalin mo ang iyong nasasakupan at mamamayan, subalit kapag sila’y nalihis sa katwiran, ang karapatdapat na pagpapatupad ng tunay na PAGBABAGO’t KATINUHAN ay: sa pagpapakalma sa isang Ulol na Aso, ay PUTULIN ang ULO, huwag ang BUNTOT.”

You May Also Like