Ang mga bata at cancer sa pamilya

Tutal bata pa sila, ano naman ang alam nila tungkol diyan? Baka makasama pa sa kanila…

Hindi ba ganito ang madalas na iniisip natin kaya hinahayaan na lang natin ang mga anak nating maliliit sa sariling mundo nila, kaysa sabihin sa kanila na may malubhang sakit si Tay, si Nay, Kuya, Ate, Lolo o Lola? Understandable naman ang ganitong pananaw, ngunit alam mo bang makatutulong pa nga sa kanila at sa pamilya kung isasali ang mga bata sa isyu? Siyempre ipaliliwanag sa kanila sa paraan na maiintindihan nila at sa level na handa na sila, depende sa edad at sa maturity nila.

Kung kanser ang sakit ng nasa pamilya, ito ay may malalim na epekto sa buong pamilya kaya’t kailangang malaman din ng mga bata. Tinutulungan ni Dr. Liza Manalo, isang espesyalista sa palliative care na marami nang naging pasyenteng may kanser, ang mga pamilya kapag nag-aalangan ang mga nakatatanda kung paano ipaliliwanag sa mga bata ang tungkol sa karamdaman.

“‘Sa tingin niyo ba, hindi sila mas malulungkot kung bigla na lang mamatay ang daddy nila, o mommy nila?’ marahan na tinatanong ko sa kanila, at matapos nilang isipan pa, nakikita nilang mas mahirap para sa bata kung bigla na lang mawala ang magulang ng wala man lang paliwanag bago mangyari ‘yon,” ani Dr. Manalo.

Madali daw isipin na walang malay ang mga bata na may nangyayari, pero matalino sila, sabi ng manggagamot. Dagdag pa niya na inaalok niya at ng kanyang mga kapwa duktor na sila ang magpaliwanag sa mga bata kung ito ang nais ng mga nakatatanda sa pamilya.

You May Also Like