Ang Hamon sa Media

meloNAKATUTUWANG pag-aralan kung ano ang buhay ng isang mamamahayag. Kontrobersyal itong paksa sa likod ng mga lumabas na balita na may mga nabigyan ng kontrata sa mga tanyag na brodkaster mula sa tanggapang diumano’y pinadadaluyan ng pondong halaw sa Priority Development Assistance Fund.

May dalawang prominenteng taga-media na diumano’y tumanggap ng salapi bilang patalastas o advertisements na sinasabing may mga resibo at Certificates of Performance. Ang paliwanag ng dalawang brodkaster ay saklaw ito ng kanilang kasunduan sa kani-kanilang management sapagkat bahagi ito ng kanilang lehitimong kita na kilala sa pangalang premium.

May mga himpilan ng radyo na nagtatakda ng dalawang minuto o higit pa sa bawat brodkaster upang madagdagan ang kanilang kita. Batid ng lahat na hindi naman gasinong kalakihan ang sahod ng mga taga-radyo kahit na sa Metro Manila.

Ang karaniwang kasunduan ay mula sa 100% na babawasan ng kaukulang buwis at ang neto ay mapupunta na sa brodkaster. Mayroon ding kasunduang 60%-40% at babawasan pa ng kaukulang buwis. Mas malaki ang kita ng taga-radyo, samantalang 40% lamang ang mauuwi sa himpilan.

Mayroon din namang mga taga-media na ang sahod ay mula sa mga restaurant, hardware at maging mga kumpanya ng bus sapagkat may mga kumpanya ng radyo at pahayagan na nais mang magkaroon ng maraming kawani ay hindi kayang magpasahod kaya’t binibigyan ng laya ang mga reporter na maghanap ng pagkakakitaan.

Sa unang sulyap ay maayos na kalakaran ito subalit kung susuriin ng malaliman ang ganitong kasunduan ay lalabas na taliwas sa isyu ng ethics, sapagkat obligasyon ng mga kumpanya ng radyo’t telebisyon at pahayagan na pasahurin ng maayos ang kanilang mga kawani.

Nagkataon nga lamang na kahit na malaki ang sahod, may mga balita pa ring nabibigyan ng milyun-milyong piso sa mga emergency campaign o damage control programs ng mga kumpanya, produkto o politiko.

Sa katatapos na Media Forum on Ethics na itinaguyod ng Foreign Correspondents of the Philippines (FoCAP) noong isang linggo sa UP College of Mass Communication, napag-usapan ang marapat at maayos na kalakaran at pag-uugali ng mga mamamahayag. Nabanggit ko sa aking kaibigang si Ed Lingao ng Philippine Center for Investigative Journalism na hindi lamang ang mga binabanggit ng mga taga-media ang mahalaga sapagkat higit na nakagagambala ang mga hindi binabanggit ng mga mamamahayag sa kanilang mga brodkast, artikulo at mga balita.

Tabi po!

You May Also Like